2004.a. LAHTISTE JÄÄSEINA RONIMISVÕISTLUSTE
JUHEND


EESMÄRK JA ÜLESANDED
Alpinismi ja jääronimise populariseerimine. Jääronimise tehniliste oskuste kinnistamine ja demonstreerimine. Võistluse tulemused lähevad ka mitmevõistluse (AMMV) arvestusse.

VÕISTLUSTE AEG JA KOHT
Võistlused toimuvad 20.-21.märtsil 2004.a. algusega kell 11:00
(Koht täpsustatakse hiljem)

 • 20.märtsil kiirusronimine (AMMV) ja
 • 21.märtsil tehniline klass.

  LÄBIVIIJA JA JUHTIMINE
  Võistluste läbiviija on Jaan Künnapi Alpinismiklubi. Võistlusi juhib klubi poolt määratud kohtunikekogu, peakohtunik Edgar Haavik.

  VÕISTLUSTE PROGRAMM
  Võisteldakse:
  1) Kiirusronimises: Individuaalne tõus jäänõlval, kasutades mingit tehnilist vahendit, kohtunikujulgestuses. Ronitakse kaks korda, erinevatel trassidel, ja mõlemad ronimisajad liidetakse. Kukkudes mingil trassil lahti, langeb võistleja arvestusest välja.
  Võistlusklassid: mehed, naised ja noored kuni 16 a.

  2) Tehnilises klassis: s.t., seongutes ronimises, põhiülesandeks on tõus ja laskumine jääseinal (seina kõrgus kuni 17 m) mingit tehnilist vahendit kasutades. Lisaelementideks on eesliikuja vahetus tõusul ja traaversil. Rajameistri poolt on ette valmistatud julgestuspunktid ja jaamad eesliikuja vahetuseks. Eesliikujale on kohtuniku julgestus tõusul. Liikumiseks tuleb kasutada võistkonna oma tehnilisi vahendeid ja julgestust. Laskumisel peab olema võistkonnal oma laskumisköis ja ülaltjulgestus. Võistkond peab oma varustuse trassilt ära korjama.

  Vigade, varustuse kaotamise jne. eest antakse karistuspunkte
  , mis ajale ümberarvestatuna lisatakse trassi läbimise ajale. Eeldatav keskmine trassi läbimise aeg 15-20 min.
  Võistlusklassid: mehed ja naised.

  OSAVÕTJAD JA VARUSTUS
  Kiirusronimised võivad osaleda kõik soovijad. Varustuse puudumisel saab seda kohapeal laenutada.

  Mittestandardne varustus tuleb eelnevalt kooskõlastada kohtunikekoguga. Võistluste ajal kasutatava isikliku mittestandardse varustuse kasutamist tuleb võimaldada kõigile soovijaile.

  Tehnilises klassis võivad osaleda võistlejad, kes omavad eelnevat ronimis- ja tehniliste vahendite (kassid, köied, jäävasarad jne.) kasutamise kogemust.

  Võistlejail on vajalik järgmine individuaalvarustus: kiiver, julgestussüsteem, kindad, 2 karabiini, kassid. Riietus ja jalatsid vabal valikul, käsivarred ja jalasääred peavad olema kaetud.

  Võistkond koosneb kahest võistlejast.

  AUTASUSTAMINE JA ORGANISATSIOONILISED KÜSIMUSED
  Autasustatakse iga klassi kolm kiiremat. Tehakse ka klubidevahelist arvestust:
  Kiirusronimine noored: I koht-14 punkti; II koht-12 punkti; III koht-10 punkti;
  4-8; 5-7;…10-2; 11-1; 12-1; jne.
  Kiirusronimine naised: I koht-14 punkti; II koht-12 punkti; III koht-10 punkti;
  4-8; 5-7;…10-2; 11-1; 12-1; jne.
  Kiirusronimine mehed: I koht-14 punkti; II koht-12 punkti; III koht-10 punkti;
  4-8; 5-7;…10-2; 11-1; 12-1; jne.
  Tehniline klass: I koht-30 p.; II-26; III-22; 4-20; 5-18; 6-16; 7-15; 8-14;
  9-13;10-12;…… 20-2; 21-1; 22-1; jne.

  Võistluste osavõtumaks: 25 krooni.
  Võistlejate registreerimine kohapeal kuni raja tutvustamiseni (kell 10:30)
  Kohtunikekogul on kohapeal õigus teha juhendis muudatusi.
  Võistlejaile on kohapeal olemas kuum tee.
  Kõik kohalesõidu, majutamise ja muud kulud kannab võistleja ise.

  NB! Halbade jääolude tõttu võistluste ärajäämist otsustatakse 14.märtsil
  Info korraldajatelt: jaan.kynnap@neti.ee

  J.K. Alpinismiklubi

 • Tagasi